Skip to main content

AANWERVING VAN EEN "COMMUNICATION OFFICER" VOOR BEFUS VZW : VOLTIJDSCONTRACT VAN BEPAALDE DUUR

 • February 3, 2021

BeFUS vzw, de vereniging van 75 Belgische gemeenten die binnen het thema “lokale preventie en veiligheid” opereert, werft een “Communication Officer” aan. We zoeken een voltijds medewerker voor een contract van bepaalde duur van één jaar (maart 2021 tot maart 2022).

 

OPDRACHT 

De "Communication Officer" van BeFUS vzw is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van middelen, acties en communicatienetwerken. Het Belgisch Forum vzw en haar leden wensen hun eigen identiteit verder te ontwikkelen, en hun imago en reputatie te versterken.

De  "Communication Officer" van BeFUS vzw zal trachten dit proces te faciliteren, en de leden rond de doelstellingen van de vereniging te bundelen. Hij/zij werkt onder de verantwoordelijkheid van de coördinator van BeFUS vzw.

 

De "Communication Officer" van BeFUS vzw zal :

de communicatiebehoeften van de organisatie analyseren en erop reageren,

zowel een interne als een externe communicatiestrategie ontwikkelen, uitschrijven, toepassen en bewaken, met inzet van relevante communicatiehulpmiddelen,

een actieplan voorleggen aan de coordinator en het beheerscomité van BeFUS vzw.

 

Meer specifiek zal hij/zij :

 • Interne communicatiecampagnes beheren, met inbegrip van volgende taken :

  • de contactgegevens van leden bijwerken, een adresboek van BeFUS vzw publiceren en regelmatig contact houden met leden van BeFUS vzw om hun verwachtingen op het gebied van communicatie te bepalen,
  • zorgen voor een efficiënte communicatie en logistiek management (voorbereiding van documenten en rapporten, powerpoints e.a.) nodig voor vergaderingen, studiedagen en trainingen van BeFUS vzw
  • interne communicatiehulpmiddelen ontwerpen en voor hun actualisering zorgen,
  • leden helpen bij het gebruik van de communicatiehulpmiddelen van BeFUS vzw,
  • acties ontwikkelen, gericht op het opbouwen van de identiteit van BeFUS vzw,
 • Externe communicatiecampagnes beheren en daarvoor neemt hij/zijde volgende taken op :

  • ontwerpen en verspreiden van promotietools voor BeFUS vzw, en de relevante distributiekanalen definiëren,
  • zorgen voor de verspreiding van informatie over de activiteiten van BeFUS vzw, haar leden en partners,
  • zorgen voor de strikte toepassing van de huisstijl van BeFUS vzw,
  • bestellen, controleren en opvolgen van producten geleverd door externe dienstverleners (multimedia-instrumenten, copywriting, grafische afbeeldingen, printers ...)
  • updaten en opvolgen van de website van BeFUS vzw (bijwerken van teksten, publicatie van artikelen, illustraties, foto’s, video’s ...),
  • nieuwsbrieven van BeFUS vzw opmaken,
  • de contactpersoon voor de pers,
  • de sociale netwerken opvolgen in naam van BeFUS vzw,
  • vertegenwoordigen van BeFUS vzw.

Als Communication Officer voor BeFUS vzw, zal hij/zij :

 • rapporteren aan het beheerscomité en de coördinator informeren,
 • opmaken en verspreiden van het jaarlijkse activiteitenverslag,
 • zijn/haar kennis up-to-date houden en aan de coördinator rapporteren,
 • de vinger aan de pols houden betreffende veiligheids- en preventiekwesties analyseren van fenomenen in overleg met de betrokken belanghebbenden en coördinerenvan de communicatie met de leden,
 • acties voorstellen om de communicatie met betrekking tot preventie en lokale veiligheid op nationaal niveau te stroomlijnen

 

PROFIEL

burger zijn van de Europese Unie,

van onberispelijk gedrag en moraliteit zijn,

alle burgerlijke en politieke rechten hebben,

een bachelor diploma en 3 jaar professionele ervaring in een vergelijkbare functie hebben,

Tweetalig NL-FR, met goede kennis van het Engels.

 

SPECIFIEKE VAARDIGHEDEN

Uitstekende kennis van communicatiehulpmiddelen, grafische hulpmiddelen (Adobe Suite) en computergebruik (Office) en software WordPress en sociale netwerken (vooral Linked In en Twitter)

Kennis van het Belgische overheidsapparaat,

Interesse hebben voor kwesties van veiligheid en sociale cohesie, in het kader van de werking van een lokale overheid en de linken met regionale en federale overheden.

 

PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN

De mogelijkheid om de communicatiestrategie van een non-profitorganisatie te ontwikkelen, te bepalen en uit te rollen,

Uitstekende redactionele en relationele communicatievaardigheden,

Creativiteit,

Kunnen analyseren,

Kennis kunnen overdragen,

Vergaderingen kunnen leiden,

Aanpassingsvermogen,

Organisatievermogen,

Resultaatgericht,

Beschikbaarheid, flexibiliteit, diplomatie, loyaliteit, integriteit,

Verantwoordelijkheid en prioriteitenbeheer.

 

AANBIEDING

voltijds contract voor bepaalde duur (38 uur per week) : één jaarscontract van maart 2021 tot maart 2022

beloning op schaal B en berekend op basis van de potentiële salariswaarde van de relevante ervaring (onder bepaalde voorwaarden).

 

HOE KAN JE SOLLICITEREN ?

Als je jezelf herkent in dit profiel, aarzel dan niet om ten laatste op 9/2/2021 je cv, een motivatiebrief en een kopie van je diploma te sturen naar het BeFUS vzw,per e-mail, met vermelding van het onderwerp dat het een kandidatuur is voor de functie van "Communication Officer BeFUS vzw". Als je je diploma in het buitenland hebt behaald, geef dan een gelijkwaardigheidsattest op die is uitgegeven door de Franse of Vlaamse Gemeenschap. Gelet op het aantal aanvragen zullen onvolledige aanvragen systematisch worden afgewezen zonder de kandidaten te informeren. De indiensttreding wordt ingezamenlijk overleg bepaald, na onderzoek van de aanvragen en organisatie van de interviews gepland op 25/2/2021. BeFUS vzw selecteert kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid tussen leeftijd, geslacht, etniciteit, geloofsovertuiging, handicap of nationaliteit. In geval van indiensttreding moet de aanvrager een geboorteakte en een blanco strafregister overleggen.

WERKPLAATS :
Telewerk en eventuele vervoerskosten in Belgie ten laste van het BeFUS vzw

INFOS :
Laetitia NOLET : info@urbansecurity.be, Coördinator BeFUS vzw Tel : 0472/333.928- fax : 02/279.65.09

Hierbij vindt u de aanwerving.

voor meer informatie, klik hier: https://www.urbansecurity.be/Aanwerving-van-een-Communication-Officer-voor-BeFUS-vzw-voltijdscontract-van?lang=nl