Skip to main content

CALL 2020 Janine Segersprijs

  • September 16, 2020

Beste studenten en pas afgestudeerde criminologen,

Beste collega’s,

Jaarlijks wordt de Jeanine Segers-prijs in de Criminologie uitgereikt tijdens de diploma-uitreiking aan de beste masterproef van het afgelopen academiejaar. De prijs bedraagt 500 euro. Om in aanmerking te komen voor de Jeanine Segers-prijs moet een student minstens 15/20 op zijn of haar masterproef (academiejaar 2019-2020) hebben behaald.

 

Hoe kandideren?

De student bezorgt ten laatste op vrijdag 2 oktober 2020 een elektronische versie van de masterproef aan het faculteitssecretariaat (facrc@vub.be) samen met een door de student opgestelde motivering én een aanbevelingsbrief van zijn of haar promotor. De documenten worden in één keer aangeleverd met als onderwerp van de e-mail ‘kandidatuur J. Segersprijs’.

De jury kiest op basis van de volgende vier criteria de laureaat voor de J. Segers-prijs:

1. Vrij onderzoek of de capaciteit om op een “redelijk eigenzinnige” manier onderzoek te voeren.

2. Origineel en innovatief onderzoek of het gebruik van probleemformuleringen, theoretische kaders en/of methoden die niet tot het mainstream criminologisch onderzoeksveld behoren.

3. De wetenschappelijke kwaliteit van het werk zowel op theoretisch als methodologisch vlak.

4. De gehanteerde taal en schrijfstijl.

 

Ik wens jullie alvast veel succes! Prof. dr. Katrien De Koster voorzitter jury