Skip to main content

CALL 2021 Janine Segersprijs

  • September 8, 2021

Beste studenten en pas afgestudeerde criminologen,

Beste collega’s,

 

Jaarlijks wordt de Janine Segers-prijs in de Criminologie aan de Vrije Universiteit Brussel uitgereikt tijdens de diploma-uitreiking aan de beste masterproef van het afgelopen academiejaar. De prijs bedraagt 500 euro. Om in aanmerking te komen voor de Janine Segers-prijs moet een criminologiestudent minstens 15/20 op zijn of haar masterproef (academiejaar 2020-2021) hebben behaald.

 

Hoe kandideren?

De student bezorgt ten laatste op vrijdag 8 oktober 2021 een elektronische versie van de masterproef aan het faculteitssecretariaat (facrc@vub.be) samen met een door de student opgestelde motivering. De documenten worden in één keer aangeleverd met als onderwerp van de e-mail ‘kandidatuur J. Segersprijs’.

 

De jury wordt samengesteld uit personen verbonden aan de vakgroep criminologie, heeft minstens vier leden, waarvan twee ZAP-leden. Samenstelling wordt elk jaar bevestigd door de opleidingsraad, ook als deze afwijkt van de vooropgestelde samenstelling.

 

De jury kiest op basis van de volgende vier criteria de laureaat voor de J. Segers-prijs:

  1. Vrij onderzoek of de capaciteit om op een “redelijk eigenzinnige” manier onderzoek te voeren.
  2. Origineel en innovatief onderzoek of het gebruik van probleemformuleringen, theoretische kaders en/of methoden die niet tot het mainstream criminologisch onderzoeksveld behoren.
  3. De wetenschappelijke kwaliteit van het werk zowel op theoretisch als methodologisch vlak.
  4. De gehanteerde taal en schrijfstijl.

 

Ik wens jullie alvast veel succes!

Prof. dr. Katrien De Koster
voorzitter jury

Katrien.de.koster@vub.be