Skip to main content

Leerstoel Willy Calewaert 2020

Date:
Location: Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus Faculteit: Recht en Criminologie Gebouw I, Aula I.2.03 Pleinlaan 2, 1050 Brussel
Add to personal calendar

Image of prof. dr. Tom Vander Beken against a beige wall.

 

De leerstoel Willy Calewaert (2020) is toegekend aan Prof. Dr. Tom Vander Beken.
De lessenreeks in het kader van deze leerstoel gaat vanwege corona-uitstel door in het najaar 2021 aan de VUB.

Tom Vander Beken is gewoon hoogleraar aan de vakgroep criminologie, strafrecht en sociaal recht en directeur van het Institute for International Research on Criminal Policy aan de Universiteit Gent. Hij is onderzoeksdirecteur van de Faculteit Recht en Criminologie en directeur van de Doctoral Schools Humanities, Arts and Law van de Universiteit Gent.

Als jurist en criminoloog verzorgt hij onderwijs en doet hij onderzoek rond criminaliteit en de reactie daarop met een bijzondere aandacht voor strafuitvoeringsrecht en onderzoek naar penologische vraagstukken. Zijn werk is in toenemende mate interdisciplinair en gericht op maatschappelijke valorisatie. 

 

De openingslezing van de Willy Calewaert leerstoel grijpt plaats op 5 oktober 2021 aan de VUB in Aula I.2.03 om 17:30. - VOLZET

 

Aan deze leerstoel zijn een lessenreeks en een boek verbonden.

Meer informatie over de lessenreeks kan u hier vinden. Er is nog mogelijkheid om in te schrijven voor de drie andere lezingen.

Meer informatie over het boek kan u hier vinden.

 

Cover van het boek 'Als je klaar bent, mag je naar huis'.