Skip to main content

Wanpraktijken bij interlandelijke adoptie

  • September 25, 2020

Naar aanleiding van de gehoorzittingen in 2019 rond wanpraktijken bij interlandelijke adoptie, werd een expertenpanel samengesteld door de Vlaamse Overheid. Dit panel kreeg de opdracht om duidelijkheid te scheppen over wederkerende signalen van wanpraktijken bij interlandelijke adoptie. De universiteiten van Brussel (VUB), Gent (UGent) en Antwerpen (UA) ontvingen de vraag dit te onderzoeken om de juiste beleidsmaatregelen te kunnen nemen. Hierin is de stem van personen betrokken in adoptie uitermate belangrijk, vandaar deze online vragenlijst over wanpraktijken bij interlandelijke adoptie.

Take me to to the survey.